top of page
Profile.png
Screen%2520Shot%25202020-05-31%2520at%25

БИДНИЙ ЗОРИЛГО

Монгол улсын үндэсний үйлдвэрлэгчдийн бараа бүтээгдэхүүнийг АНУ-д суугаа Монголчууддаа түргэн шуурхай, чанарын өндөр түвшинд, төвөгшил багатайгаар хүргэхэд бидний зорилго оршино

bottom of page