top of page
Screen%2520Shot%25202020-05-31%2520at%25

ХҮРГЭЛТИЙН ЖУРАМ

  • Хэрэглэгчийн захиалсан бүтээгдэхүүний үнийн дүн 150$-оос дээш тохиолдолд АНУ дотор үнэгүй хүргэнэ

  • Хэрэглэгч захиалгыг хүргэлтгүй захиалсан бол хэрэглэгч өөрийн биеэр 358 Lively Blvd, Elk Grove Village, IL60007 хаягаас ирж авна

  • Хүргэлт зөвхөн АНУ дотор хийгдэнэ

  • Захиалга баталгаажсан тохиолдолд хэрэглэгчийн бүртгүүлсэн имэйл хаягруу хүргэлттэй холбоотой Tracking number-ийг илгээнэ

  • Хэрэглэгч хүргүүлэх хаяг, холбоо барих утасны дугаараа үнэн зөв бөглөх үүрэгтэй ба буруу мэдээллээс болж үүдэн гарах зардал, алдагдлыг хэрэглэгч хариуцна.

  •  Манай байгууллагын үйл ажиллагаанаас болон эрх мэдлээс үл хамаарах гэнэтийн давтагдашгүй хүчин зүйлсээс болж MadeinMongoliaShop.com хүргэлтийн үйл ажиллагаанд асуудал учрах тохиолдолд үүдэх эрсдлийг MadeinMongoliaShop.com хүлээхгүй.

bottom of page