top of page
Screen%2520Shot%25202020-05-31%2520at%25

НУУЦЛАЛЫН ЖУРАМ

"Made in Mongolia Shop" нь Хэрэглэгчийн системд оруулсан мэдээллийг өөрийн серверт хадгална. Хэрэглэгч системд нэвтрэх нэр, нууц үгээ аюулгүй хадгалах нь хэрэглэгчийн анхаарах чухал зүйл юм.

Нэвтрэх эрхээ бусдад алдсанаас үүдэлтэй таны хуудаст үүссэн аливаа хор, хохирлыг "Made in Mongolia Shop"хариуцахгүй болно. "Made in Mongolia Shop" нь таны хандах эрхийг ашиглан таны мэдээлэлд нэвтрэх боломжгүй болно.

bottom of page