top of page
Screen%2520Shot%25202020-05-31%2520at%25

ТӨЛБӨРИЙН НӨХЦӨЛ

  1. Хэрэглэгч захиалга хийж баталгаажуулсны дараа цахим хэлбэрээр захиалгын хуудасны мэдээлэл авна.

  2. MadeinMongoliaShop.com нь бүх төрлийн дебит, кредит карт болон Paypal, Venmo зэргээр төлбөрийг хүлээн авах боломжтой.

bottom of page