Screen%2520Shot%25202020-05-31%2520at%25

ТӨЛБӨРИЙН НӨХЦӨЛ

  1. Хэрэглэгч захиалга хийж баталгаажуулсны дараа цахим хэлбэрээр захиалгын хуудасны мэдээлэл авна.

  2. MadeinMongoliaShop.com нь бүх төрлийн дебит, кредит карт болон Paypal, Venmo зэргээр төлбөрийг хүлээн авах боломжтой.