top of page
Screen%2520Shot%25202020-05-31%2520at%25

ЗАХИАЛГЫН ЖУРАМ

  • Хэрэглэгч MadeinMongoliaShop.com цахим худалдааны системийг ашиглан 24 цагийн аль ч цагт хэдэн удаа ч захиалга хийж болно.

  • Хэрэглэгч төлбөрөө төлөхөөс өмнө захиалгаа дахин шалган баталгжуулах үүрэгтэй

  • Хэрэглэгч нь Ажлын өдрүүдийн ажлын цагаар утсаар холбогдож мэдээлэл авах, тодруулах бүрэн боломжтой байна.

  • Хэрэглэгч захиалга хийх, төлбөр гүйцэтгэх, бараа хүлээж авах бүрд хэрэглэгчийн бүртгүүлсэн цахим шууданд мэдэгдэл илгээнэ.

  • Захиалгыг ажлын 1-3 хоногт хэрэглэгчийн бүртгүүлсэн хаягт хүргэнэ

  • Давагдашгүй хүчин зүйл, бүх нийтийн амралтын өдрүүд, хил, гаалийн үйл ажиллагаа саатах, цаг агаарын байдал болон бусад хүчин зүйлийн улмаас тээвэрлэлт саатах зэрэг шалтгаанаар тодорхой хугацаагаар бараа хүргэлт саатах бүрд хэрэглэгчид нэн даруй мэдэгдэнэ.

bottom of page